CFO Agenda - CFO & the analytics

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Software & systems

CFO & the analytics

20 Απριλίου 2016 | 13:46 Γράφει η Αγγελική  Κορρέ Topics: Banks

Οι σύγχρονες εταιρείες αναζητούν συνεχώς νέες πηγές πληροφόρησης, γνώσης και insights προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα analytics έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμης σημασίας τρόπο, με τον οποίο οι επιχειρηματικοί ηγέτες, και κυρίως οι Οικονομικοί Διευθυντές, λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. Σύμφωνα με έρευνες, οι εταιρείες που αξιοποιούν εκτενώς τα analytics για το σύνολο των επιχειρηματικών τους αποφάσεων διαπιστώνουν σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ενώ φαίνεται ότι οι CFOs αναδεικνύονται σε ...φυσικό ηγέτη των αντίστοιχων προσπαθειών.

Οι εταιρείες σήμερα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων, analytics και εργαλεία οπτικοποίησης προκειμένου να αναδείξουν πληροφορίες και insights, τα οποία με τις συμβατικές τεχνολογίες δεν ήταν μέχρι πρόσφατα διαθέσιμα. Ολοένα και περισσότερο, η ικανότητα ανάλυσης μεγάλων ποσοτήτων επιχειρηματικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει δυνητικά σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που τα στελέχη και οι managers εκτελούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, τα analytics προσφέρουν τη δυνατότητα για ένα πιο άμεσο και περισσότερο ευέλικτο τρόπο διοίκησης και διαχείρισης, ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες, καθώς επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, περισσότερο ευέλικτες μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης.

Η συλλογή δεδομένων και τα analytics είναι ένας αυτονόητος συνδυασμός. Μία μάζα δεδομένων δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα από μόνη της, ενώ και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την άντληση insights από μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι σημαντικές. Τα καλά νέα εδώ είναι ότι η τεχνολογία της πληροφορικής έχει σημειώσει σπουδαία εξέλιξη ώστε να καταστήσει τη συγκέντρωση και τη διαχείριση εξαιρετικά μεγάλων όγκων δεδομένων πολύ πιο εύκολα εφικτή. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες που αφορούσαν στα advanced analytics και αποτελούσαν μέχρι πρότινος αντικείμενο εξειδικευμένων επιστημόνων της στατιστικής, σήμερα καθίστανται ολοένα και πιο αξιοποιήσιμες στα χέρια των επιχειρηματικών αναλυτών, καθώς τα νέα πακέτα analytical software είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να «κρύβουν» την πολυπλοκότητα της υποκείμενης στατιστικής εργασίας.

Η αξιοποίηση, λοιπόν, των νέων πρακτικών και τεχνολογιών big data analytics αναδεικνύεται σε εκ των ουκ άνευ προτεραιότητα για τις διοικήσεις των σύγχρονων εταιρειών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας. Το πρώτο και, ίσως, το αποφασιστικότερο βήμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η διοίκηση της εταιρείας να αναγνωρίσει τι μπορούν να προσφέρουν τα analytics, τι θέλει να πετύχει μέσα από αυτά, αλλά και το ποιες είναι οι δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ANALYTICS ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σύμφωνα με το CFO Indicator report της Adaptive Insights, οι Οικονομικοί Διευθυντές ανέφεραν ως καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας τους τη λήψη αποφάσεων με τη χρήση analytics. Σύμφωνα με την έρευνα, το 40% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θεωρεί την ικανότητα αξιοποίησης analytics για τη λήψη αποφάσεων βάσει έγκυρων δεδομένων, ως μία από τις πλέον περιζήτητες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, σχεδόν το 70% κατάταξε τα insights που παράγονται από την αξιοποίηση δεδομένων ως τον κορυφαίο παράγοντα που καθορίζει τις, στρατηγικής σημασίας, επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογικές επενδύσεις βρίσκονται στη δεύτερη θέση των προτεραιοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης. Πιο συγκεκριμένα, το 55% δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες για την οικονομική διεύθυνση, ενώ το 54% δήλωσε ότι εξετάζουν εργαλεία analytics και dashboards, για να υποστηρίξουν τη λειτουργία του τμήματός τους, το 48% αναζητά εργαλεία reporting και το 39% λύσεις budgeting & forecasting.

CFO: Ο «ΦΥΣΙΚΟΣ» ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ANALYTICS

Όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία, η όποια προσπάθεια γύρω από τα analytics θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένη και φυσικά να υπάρχει ένας ηγέτης, προκειμένου να είναι επιτυχημένη. Φαίνεται ότι ο Οικονομικός Διευθυντής αποτελεί μία από τις πλέον λογικές επιλογές για την ανάληψη αυτού του ρόλου. Σύμφωνα με την έρευνα “The Analytic Advantage”, το 18% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι την ηγεσία της όποιας προσπάθειας και πρωτοβουλίας για ανάπτυξη και αξιοποίηση των τεχνολογιών analytics σε μία εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει ο Οικονομικός Διευθυντής – ενώ στην πρώτη θέση με 20%, έρχεται η απάντηση «το business unit ή ο επικεφαλής του τμήματος».

Γιατί όμως είναι ο CFO ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί των πρωτοβουλιών για αξιοποίηση των analytics; Πρώτον, οι CFOs «κατέχουν» το μεγαλύτερο μέρος των τεράστιων όγκων δεδομένων που συλλέγουν οι εταιρείες από τη λειτουργία τους, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις διαδικασίες παραγωγής και τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες. Πολλοί Οικονομικοί Διευθυντές χρησιμοποιούν ήδη τα analytics ώστε να αναπτύξουν μία καλύτερη γνώση και κατανόηση σχετικά με το ποια είναι τα δυνατά σημεία της εταιρείας, αλλά και το ποιες είναι οι περιοχές που χρήζουν βελτίωσης, καθώς και για το πώς θα κατανείμουν τους περιορισμένους πόρους με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τα analytics προσφέρουν, επίσης, στους Οικονομικούς Διευθυντές τη δυνατότητα να ασκούν έναν περισσότερο κεντρικό έλεγχο σε ότι αφορά στη λήψη λειτουργικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Καθώς το κέρδος μπορεί να «χαθεί» ανάμεσα σε πιθανές λειτουργικές «ρωγμές», τα analytics μπορούν να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας. Δεύτερον, πολλοί CFOs αξιοποιούν ήδη τα analytics για να ανταποκριθούν στα στρατηγικά ζητήματα και ανάγκες της εταιρείας. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη των analytics, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διευρύνουν τον στρατηγικό, ηγετικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της εταιρείας, να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την υπόλοιπη επιχείρηση, καθώς και να διευρύνουν την επίδρασή τους εκτός των ορίων του οικονομικού τμήματος.

Τρίτον, η θέση του CFO, ως «προστάτης της αξίας» και «αμερόληπτος θεματοφύλακας της αλήθειας» μέσα στην εταιρεία, δίνει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που απαιτούνται όταν τα analytics παρέχουν insights, τα οποία καταρρίπτουν μερικούς από τους μύθους ή τα θέσφατα που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην εταιρεία ή τους περιορισμούς σχετικά με την επιχειρηματική απόδοση. Όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με παρατηρήσεις και συμπεράσματα που δεν συνάδουν με το δικό τους σκεπτικό, τείνουν να τα αμφισβητούν – και μπορεί να αποδειχτεί αρκετά δύσκολο να πειστούν ότι τα συμπεράσματα αυτά, καθώς και τα δεδομένα στα οποία βασίζονται, είναι ακριβή. Αν δεν εμπιστεύονται τον αγγελιοφόρο, το πιθανότερο είναι να μην εμπιστευτούν ούτε το μήνυμα.

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Χωρίς την υποστήριξη του CEO και των υπόλοιπων ηγετικών στελεχών της επιχείρησης, ακόμα και η πλέον προσεκτικά σχεδιασμένη επένδυση σε analytics πιθανότατα θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Είναι λοιπόν σημαντικό, τόσο ο CFO όσο και η ομάδα του, να συνεργαστούν με τους επιχειρηματικούς ηγέτες, ώστε να αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν τα σχετικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντούν τα analytics. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ερωτηθούν οι επιχειρηματικοί ηγέτες σχετικά με τις business προτεραιότητες και τη στρατηγική τους, ώστε τα analytics να αξιοποιηθούν με στόχο την προώθηση, ή και την διόρθωση της στρατηγικής τους, αν αυτό είναι απαραίτητο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να αποδειχτεί, αλλά και να παρουσιαστεί, η αξία που μπορούν να προσδώσουν στην εταιρεία τα analytics, παρέχοντας πολύτιμα insights, βασιζόμενα σε ακριβή δεδομένα, και απαντώντας σε ερωτήματα όπως «ποια τιμή πρέπει να προταθεί σε έναν συγκεκριμένο πελάτη, μία δεδομένη χρονική στιγμή», ή «ποια προϊόντα θα πρέπει να ενισχυθούν ή να απαλειφθούν από την εφοδιαστική αλυσίδα». Κάθε ανάλυση θα πρέπει να υποστηρίζει μία επιχειρηματική επιδίωξη και να συνυπολογίζει τις συνέπειες που θα επιφέρει οποιαδήποτε απόφασης ή κίνηση.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778