CFO Agenda - Οι λύσεις που ήρθαν… από το τελωνείο

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Performance management

Οι λύσεις που ήρθαν… από το τελωνείο

25 Απριλίου 2016 | 13:33 Γράφει ο Γιώργος  Βασιλάκης Topics: Management

Γιώργος Βασιλάκης

Η αναζήτηση ευκαιριών για την αντιμετώπιση business προβλημάτων μπορεί να επιφέρει θεαματικές βελτιώσεις σε αμιγώς οικονομικά θέματα.

Αρχές 2016 και η κρίση που άρχισε πριν από επτά χρόνια στην Ελλάδα είναι ακόμα εδώ. Και δεν θα περάσει αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές που θα δημιουργήσουν ένα σταθερό περιβάλλον και θα δώσουν μια θετική προοπτική για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το πιο ζωτικό κομμάτι της οικονομίας μας. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, συνεχίζουμε όλοι να ζούμε με τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε, κινδυνεύουμε να τα αποδεχτούμε, να αδρανήσουμε και να μην προσπαθήσουμε να τα λύσουμε -ή έστω να κάνουμε τις συνέπειές τους πιο ήπιες.

Όμως μπορούμε και πρέπει να βρούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά, με πολλές και μικρές ενέργειες/projects, μικρές βελτιώσεις στις διαδικασίες μας και γενικότερα στον καθημερινό τρόπο που κάνουμε πράγματα. Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούμε, στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου ορίζοντα απόδοσης, βελτιώνει τα operational efficiencies της εταιρείας μας, και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ένα από τα projects που υλοποίησε η οικονομική διεύθυνση στην Intersport τα τελευταία δύο χρόνια, σε συνεργασία με το τμήμα Supply Chain και το εκτελωνιστικό γραφείο που συνεργαζόμαστε (CARGO GROUP SERVICES) αφορά στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εισαγωγών/εξαγωγών, με θετική επίπτωση στις ταμειακές ροές μας. Το project αυτό μπορεί να υλοποιηθεί από πολλές άλλες επιχειρήσεις, βελτιώνοντας όχι μόνο τις ταμειακές ροές, αλλά και γενικότερα τη λειτουργία τους.

Η Intersport δραστηριοποιείται στην εμπορία (χονδρική και λιανική), εισαγωγή και εξαγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης και αθλητικού εξοπλισμού. Είναι άμεσα θυγατρική της Fourlis, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, και αριθμεί σήμερα 106 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Στο παρελθόν οι θυγατρικές μας στις άλλες χώρες αγόραζαν απευθείας από την Ασία τα εμπορεύματα που χρειάζονταν για κάθε σεζόν, και πλήρωναν στα τελωνεία τους, το σύνολο των δασμών και του ΦΠΑ αρκετό καιρό πριν την πώληση των εμπορευμάτων (4-7 μήνες). Ο εκτελωνισμός του συνόλου των εμπορευμάτων για τα καταστήματα της Ελλάδας, αρκετούς μήνες πριν από την πώλησή τους στους τελικούς καταναλωτές, προκαλούσε υστέρηση στις ταμειακές ροές, καθώς εισάγουμε τα εμπορεύματα πολύ πριν τα πουλήσουμε.

Στα μέσα του 2014, και δεδομένου ότι το συνεργαζόμενο εκτελωνιστικό γραφείο διαθέτει κατάλληλη άδεια (ΑΕΟ – Authorized Economic Operator) για υλοποίηση απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων, ενταχθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης και αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε ένα Ηub στον Ασπρόπυργο, και ως τελωνειακή αποθήκη.

Στο Hub αυτό εισέρχεται πλέον το σύνολο των εμπορευμάτων μας που προορίζονται για την ελληνική, ρουμανική, κυπριακή και βουλγάρικη αγορά, με αποτέλεσμα να καταργήσουμε σχεδόν τις απευθείας εισαγωγές στις χώρες αυτές. Δηλαδή τα προϊόντα από Ασία αγοράζονται πλέον από την ελληνική μητρική, παραλαμβάνονται στο λιμάνι του Πειραιά και στην συνέχεια αποστέλλονται από το Hub και τιμολογούνται από τη μητρική στις θυγατρικές του εξωτερικού. Με την ένταξή μας σε αυτό το καθεστώς, πετύχαμε τις παρακάτω βελτιστοποιήσεις οι οποίες «έδωσαν ανάσα» στις ταμειακές ροές, στην Ελλάδα αλλά και στις θυγατρικές:

  • Σταδιακός τελωνισμός από τελωνειακή αποθήκη κάνοντας χρήση των απλουστευμένων διατυπώσεων για τα καταστήματα Ελλάδας.

Μέσω της πιστοποίησης/άδειας που έχει ο συνεργάτης μας, διευκολυνθήκαν πάρα πολύ οι εκτελωνισμοί στον οριζόμενο από εμάς τόπο (Hub) και οι έλεγχοι του τελωνείου. Επίσης, μειώθηκε ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός και γενικότερα απλουστεύτηκαν όλες αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες. Μπορούμε πλέον να κάνουμε σταδιακό εκτελωνισμό των εμπορευμάτων για τα καταστήματά μας στην Ελλάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε ανά κατάστημα (picking από τελωνειακή αποθήκη). ’ρα οι δασμοί και ο ΦΠΑ, δεν πληρώνονται άμεσα για όλη την εισαγωγή όπως παλιά, αλλά σταδιακά και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες αναπλήρωσης των καταστημάτων. Αυτό επιφέρει ένα όφελος της τάξης των 3-4 μηνών στις ταμειακές ροές, για το ποσό του ΦΠΑ και των δασμών. Η παρακολούθηση αυτών των σταδιακών εκτελωνισμών περιπλέκει κάπως τη λειτουργία του λογιστηρίου, αλλά τα οφέλη στη ρευστότητά μας είναι πολύ πιο σημαντικά.

  • Εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες και άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., με απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ.

Οι παραγγελίες που προορίζονται για πώληση στις θυγατρικές στις άλλες χώρες, έχουν διαχωριστεί από πριν, και κατά τον εκτελωνισμό τους τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, με απαλλαγή από την καταβολή του ΦΠΑ και άμεση αποστολή τους σε άλλο κράτος μέλος (εισαγωγή και επανεξαγωγή) ως κοινοτικά. Έτσι καταβάλλονται στην Ελλάδα μόνο οι τελωνιακοί δασμοί και δεν καταβάλλεται ο ΦΠΑ. Στο παρελθόν οι δασμοί αυτοί πληρώνονταν στις άλλες χώρες, άρα υπάρχει και ένα όφελος για την ελληνική οικονομία. Αφού πλέον τα εμπορεύματα είναι κοινοτικά, στη Ρουμανία, ο ΦΠΑ πληρώνεται/συμψηφίζεται μόνο με την πώληση του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, το οποίο μπορεί να γίνει ακόμα και μετά από 7 μήνες από την ημερομηνία εισαγωγής/εκτελωνισμού. Αυτό το όφελος στις ταμειακές ροές είναι σημαντικό και οι θυγατρικές του εξωτερικού μπορούν πλέον να πληρώνουν συντομότερα από ότι πριν τις αγορές τους στη μητρική. Σε αυτό το πλαίσιο, το όφελος της αυξημένης ρευστότητας από τη μη καταβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή επιστρέφει στην Ελλάδα.

  • Καταβολή δασμών και ΦΠΑ την 14η ημέρα του μήνα για όλες τις εισαγωγές του προηγούμενου μήνα.

Με την ένταξη στις απλουστευμένες διαδικασίες τελωνείου, και με κατάθεση εγγυητικής επιστολής, μπορούμε πλέον και πληρώνουμε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ την 14η ημέρα κάθε μήνα για όλες τις εισαγωγές που κάναμε τον προηγούμενο μήνα. Δεν χρειάζεται δηλαδή για κάθε εισαγωγή να εκταμιεύουμε τα σχετικά ποσά κατά τον εκτελωνισμό. Πέρα από το όφελος στις ταμειακές ροές από αυτή την πίστωση των 15- 45 ημερών, βελτιώνονται σημαντικά οι λειτουργίες στο λογιστήριο και στο τμήμα πληρωμών, καθώς δεν χρειάζεται να κάνουμε πληρωμές στο τελωνείο κάθε μέρα, αλλά μόνο μια φορά τον μήνα, συγκεντρωτικά.

Στα άλλα λειτουργικά οφέλη, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη μείωση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων από Ασία εξαιτίας της ενοποίησης στα φορτία, τη μείωση του ύψους αποθεμάτων συνολικά για όλες τις χώρες, τον καλύτερο έλεγχο αποθεμάτων και κόστος μεταφορών και εκτελωνισμου (εξαιτίας της κεντρικής διαχείρισής τους), αλλά και την αποδέσμευση ανθρωποωρών στις άλλες χώρες, καθώς τώρα έχουμε μόνο ένα σημείο στην Ελλάδα που συντονίζει μεταφορείς, τελωνείο κλπ Η απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγών εμπορευμάτων αποτελεί ένα εξόχως χαρκτηριστικό παράδειγμα του πώς μια μικρή αλλαγή μπορεί να επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, [email protected], Τ:210 6617777, F:210 6617778