CFO Agenda - Θεωρείται ότι έχετε πετύχει βέλτιστο επίπεδο δαπανών στην εταιρεία σας;

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Planning & Forecasting

Θεωρείται ότι έχετε πετύχει βέλτιστο επίπεδο δαπανών στην εταιρεία σας;

14 Φεβρουαρίου 2013 | 10:32 Γράφει ο Γιώργος  Δημόπουλος Topics: Cost management

Οι εκτυπώσεις, τα logistics ή τα μεταφορικά εμπορευμάτων είναι κοινώς γνωστά παραδείγματα των κατηγοριών κόστους που συχνά θεωρούνται γενικά έξοδα ή έμμεσες δαπάνες. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δεν επικεντρώνονται στην ενεργό διαχείριση αυτών των δαπανών, καθώς θεωρούν πως τα εφικτά περιθώρια μείωσης κόστους είναι περιορισμένα.

Σύμφωνα έρευνα που διενήργησε η Expense Reduction Analysts (ERA) σε διεθνές επίπεδο στον τομέα των γενικών εξόδων και τη βιωσιμότητά τους, η πλειοψηφία των εταιρειών που έλαβαν μέρος τόνισαν τη σημασία της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την πολιτική του κόστους. Επισημάνθηκε η διατήρηση των διαδικασιών και η προάσπιση της ποιότητας ως βασικότερα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας μείωσης κόστους στο τομέα των γενικών εξόδων. Επιπλέον, ένα από τα βασικά θέματα είναι η ανάλυση κόστους-διαδικασιών μείωσης κόστους υπό το πρίσμα της επιτυχίας των εταιρειών σχετικά με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Η βιωσιμότητα υλοποιείται με τη χρήση 3 διαστάσεων: της οικολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Παράλληλα, ο δείκτης της καινοτομίας περιλαμβάνει, πρώτον, την άποψη των top managers για τη θέση που θεωρούν ότι κατέχει η εταιρεία τους αναφορικά με την καινοτομία και, δεύτερον, το βαθμό οι εργαζόμενοι είναι ανοικτοί  σε νέες ιδέες και θέματα. Παρακολουθώντας τα γενικά έξοδα και διερευνώντας τη δυνατότητα μείωσής τους, επιτρέπει στις εταιρείες να ενισχύσουν ενεργά την αποτελεσματικότητά τους. Από τις εταιρείες που ρωτήθηκαν εάν έχουν πραγματοποιήσει μία συνολική διαδικασία μείωσης κόστους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, πάνω από τέσσερις στις πέντε απάντησαν θετικά. Η ανάλυση έδειξε ότι πιο πολλές βιώσιμες εταιρείες τείνουν να έχουν μία πιο ενεργή αντιμετώπιση των γενικών εξόδων αντί της απλής εκ των υστέρων αντίδρασης.

Oι πιο βιώσιμες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι εσωτερικοί λόγοι είναι σημαντική κινητήρια δύναμη για τη διαδικασία μείωσης γενικών εξόδων. Οι περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις δεν έχουν την τάση να εφαρμόζουν διαδικασίες μείωσης κόστους ως ένα απλό αποτέλεσμα ζημιών ή μείωσης των περιθωρίων κέρδους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ως μια ένδειξη για μια πιο μακρόπνοη αντίληψη της διαχείρισης του κόστους.

Το 41,5% των συμμετεχουσών εταιρειών έχουν αναθέσει σε εξειδικευμένους αναλυτές τη διαδικασία περικοπής εξόδων λόγω της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτουν και πάνω από τα 2/3 αυτών δείχνουν τη γενική ικανοποίηση από τις διαδικασίες μείωσης κόστους. Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι εταιρείες που αναφέρουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης κατά μέσο όρο βρίσκονται στην υψηλότερη κατάταξη στο δείκτη βιωσιμότητας. Αναφορικά με την ποιότητα, το 78% επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Επιπλέον, σύμφωνα με το 68% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι εργαζόμενοι επεδείκνυαν μεγαλύτερη προσοχή στα γενικά έξοδα στο πλαίσιο της διαδικασίας μείωσης.

Το 58% επιβεβαιώνουν το σημαντικό ρόλο των προμηθευτών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι τα εξής: οι πιο βιώσιμες εταιρείες υπερψηφίζουν την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού, καθώς αντιμετωπίζουν σε μικρότερο βαθμό το φόβο της αλλαγής, ενώ οι λιγότερο βιώσιμες εμφανίζονται πιο διστακτικές. Οι πιο βιώσιμες εταιρείες του δείγματος εμφανίζονται ικανές να πετύχουν τα θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία, άρα η βιωσιμότητα συνεισφέρει  στην επιτυχή εφαρμογή της. Στόχοι των εταιρειών με την εξοικονόμηση αποτελούν βάσει της έρευνας η αύξηση του κέρδους και της αποτελεσματικότητας. Επίσης, τα εξοικονομούμενα ποσά επενδύονται σε έρευνα και τεχνολογία ή σε εντελώς νέες αγορές, συνεπώς μπορεί να αποτελέσουν ένα τρόπο σημαντικής αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ο ταχύτερος δρόμος για επιπλέον κέρδη είναι η περικοπή των εξόδων – εκεί οδηγούνται οι επιχειρήσεις καθώς είναι ευκολότερο να περικοπούν τα έξοδα παρά να αυξηθούν οι πωλήσεις. Όμως, κατά πόσο πιστεύετε ότι έχετε εξαντλήσει το περιθώριο μείωσης των δαπανών σας διατηρώντας ή βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών σας; Διεθνώς οι εταιρείες προκειμένου να μειώσουν το κόστος εφαρμόζουν διάφορα εργαλεία, όπως αποτυπώνεται στο γράφημα. Έχει παρατηρηθεί ότι έχουν αυξηθεί οι εταιρείες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με αναλυτές της ERA. Χάρη στη βοήθειά τους, μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερα οφέλη και εξοικονόμηση χωρίς ρίσκο, καθώς οι αμοιβές βασίζονται στο επιτευχθέν αποτέλεσμα. Η κρίση όχι μόνο έχει φέρει αύξηση των πελατών αλλά και στην ποιότητα των projects και στο ποσοστό εξοικονόμησης που δύναται να επιτευχθεί.

Εξάλλου, η λειτουργία της ERA βασίζεται στο τρίπτυχο: μείωση κόστους με διατήρηση ή αναβάθμιση ποιότητας, υπολογισμός αμοιβής βάσει εξοικονόμησης και υποστήριξη των έργων σε τουλάχιστον 24μηνη περίοδο από την εφαρμογή των λύσεων. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία δε διαταράσσει ριζικά τη δομή της και μπορεί να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις βασικές δραστηριότητές της, ελέγχοντας παράλληλα τις έμμεσες δαπάνες με την αξιοποίηση του διαθέσιμου know-how.

Στον σκεπτικισμό που προβάλλεται από ορισμένες εταιρείες καθώς θεωρούν ότι δεν είναι δυνατή μία επιπλέον μείωση του κόστους επειδή ήδη οι προμηθευτές δεν έχουν άλλο περιθώριο περικοπών, οι καινοτόμες προσεγγίσεις και προτάσεις αποτελούν την απάντηση σε σχέση με αυτό που ο πελάτης καταναλώνει για να προκύψει βελτίωση και εξοικονόμηση. Η αξία είναι μεγάλη τόσο για τους πελάτες όσο και για τους προμηθευτές. Η βαθιά γνώση των αξιόπιστων λύσεων που προσφέρονται στην αγορά αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ERA και αυτές προτείνουμε στον πελάτη μέσα από μία win-win σχέση.

Οι κατηγορίες κόστους στις οποίες μπορεί η ERA να φέρει εξοικονόμηση είναι οι εξής: courier, logistics, ασφάλειες, ενέργεια, μεταφορές, μισθώσεις κτιρίων και οχημάτων, τηλεπικοινωνίες, αναλώσιμα, διαχείριση κτιρίου, εκτυπώσεις, προσωρινό & outsourced προσωπικό, διαφήμιση κ.λπ.. Ο κατάλογος των κατηγοριών κόστους συνεχώς εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών και το περιθώριο εξοικονόμησης που αποτυπώνεται στις καταστάσεις εξόδων τους.

Σύμφωνα έρευνα που διενήργησε η Expense Reduction Analysts (ERA) σε διεθνές επίπεδο στον τομέα των γενικών εξόδων και τη βιωσιμότητά τους, η πλειοψηφία των εταιρειών που έλαβαν μέρος τόνισαν τη σημασία της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την πολιτική του κόστους. Επισημάνθηκε η διατήρηση των διαδικασιών και η προάσπιση της ποιότητας ως βασικότερα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας μείωσης κόστους στο τομέα των γενικών εξόδων. Επιπλέον, ένα από τα βασικά θέματα είναι η ανάλυση κόστους-διαδικασιών μείωσης κόστους υπό το πρίσμα της επιτυχίας των εταιρειών σχετικά με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Η βιωσιμότητα υλοποιείται με τη χρήση 3 διαστάσεων: της οικολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Παράλληλα, ο δείκτης της καινοτομίας περιλαμβάνει, πρώτον, την άποψη των top managers για τη θέση που θεωρούν ότι κατέχει η εταιρεία τους αναφορικά με την καινοτομία και, δεύτερον, το βαθμό οι εργαζόμενοι είναι ανοικτοί  σε νέες ιδέες και θέματα. Παρακολουθώντας τα γενικά έξοδα και διερευνώντας τη δυνατότητα μείωσής τους, επιτρέπει στις εταιρείες να ενισχύσουν ενεργά την αποτελεσματικότητά τους. Από τις εταιρείες που ρωτήθηκαν εάν έχουν πραγματοποιήσει μία συνολική διαδικασία μείωσης κόστους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, πάνω από τέσσερις στις πέντε απάντησαν θετικά. Η ανάλυση έδειξε ότι πιο πολλές βιώσιμες εταιρείες τείνουν να έχουν μία πιο ενεργή αντιμετώπιση των γενικών εξόδων αντί της απλής εκ των υστέρων αντίδρασης.

Oι πιο βιώσιμες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι εσωτερικοί λόγοι είναι σημαντική κινητήρια δύναμη για τη διαδικασία μείωσης γενικών εξόδων. Οι περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις δεν έχουν την τάση να εφαρμόζουν διαδικασίες μείωσης κόστους ως ένα απλό αποτέλεσμα ζημιών ή μείωσης των περιθωρίων κέρδους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ως μια ένδειξη για μια πιο μακρόπνοη αντίληψη της διαχείρισης του κόστους.

Το 41,5% των συμμετεχουσών εταιρειών έχουν αναθέσει σε εξειδικευμένους αναλυτές τη διαδικασία περικοπής εξόδων λόγω της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτουν και πάνω από τα 2/3 αυτών δείχνουν τη γενική ικανοποίηση από τις διαδικασίες μείωσης κόστους. Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι εταιρείες που αναφέρουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης κατά μέσο όρο βρίσκονται στην υψηλότερη κατάταξη στο δείκτη βιωσιμότητας. Αναφορικά με την ποιότητα, το 78% επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Επιπλέον, σύμφωνα με το 68% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι εργαζόμενοι επεδείκνυαν μεγαλύτερη προσοχή στα γενικά έξοδα στο πλαίσιο της διαδικασίας μείωσης.

Το 58% επιβεβαιώνουν το σημαντικό ρόλο των προμηθευτών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι τα εξής: οι πιο βιώσιμες εταιρείες υπερψηφίζουν την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού, καθώς αντιμετωπίζουν σε μικρότερο βαθμό το φόβο της αλλαγής, ενώ οι λιγότερο βιώσιμες εμφανίζονται πιο διστακτικές. Οι πιο βιώσιμες εταιρείες του δείγματος εμφανίζονται ικανές να πετύχουν τα θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία, άρα η βιωσιμότητα συνεισφέρει  στην επιτυχή εφαρμογή της. Στόχοι των εταιρειών με την εξοικονόμηση αποτελούν βάσει της έρευνας η αύξηση του κέρδους και της αποτελεσματικότητας. Επίσης, τα εξοικονομούμενα ποσά επενδύονται σε έρευνα και τεχνολογία ή σε εντελώς νέες αγορές, συνεπώς μπορεί να αποτελέσουν ένα τρόπο σημαντικής αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ο ταχύτερος δρόμος για επιπλέον κέρδη είναι η περικοπή των εξόδων – εκεί οδηγούνται οι επιχειρήσεις καθώς είναι ευκολότερο να περικοπούν τα έξοδα παρά να αυξηθούν οι πωλήσεις. Όμως, κατά πόσο πιστεύετε ότι έχετε εξαντλήσει το περιθώριο μείωσης των δαπανών σας διατηρώντας ή βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών σας; Διεθνώς οι εταιρείες προκειμένου να μειώσουν το κόστος εφαρμόζουν διάφορα εργαλεία, όπως αποτυπώνεται στο γράφημα. Έχει παρατηρηθεί ότι έχουν αυξηθεί οι εταιρείες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με αναλυτές της ERA. Χάρη στη βοήθειά τους, μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερα οφέλη και εξοικονόμηση χωρίς ρίσκο, καθώς οι αμοιβές βασίζονται στο επιτευχθέν αποτέλεσμα. Η κρίση όχι μόνο έχει φέρει αύξηση των πελατών αλλά και στην ποιότητα των projects και στο ποσοστό εξοικονόμησης που δύναται να επιτευχθεί.

Εξάλλου, η λειτουργία της ERA βασίζεται στο τρίπτυχο: μείωση κόστους με διατήρηση ή αναβάθμιση ποιότητας, υπολογισμός αμοιβής βάσει εξοικονόμησης και υποστήριξη των έργων σε τουλάχιστον 24μηνη περίοδο από την εφαρμογή των λύσεων. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία δε διαταράσσει ριζικά τη δομή της και μπορεί να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις βασικές δραστηριότητές της, ελέγχοντας παράλληλα τις έμμεσες δαπάνες με την αξιοποίηση του διαθέσιμου know-how.

Στον σκεπτικισμό που προβάλλεται από ορισμένες εταιρείες καθώς θεωρούν ότι δεν είναι δυνατή μία επιπλέον μείωση του κόστους επειδή ήδη οι προμηθευτές δεν έχουν άλλο περιθώριο περικοπών, οι καινοτόμες προσεγγίσεις και προτάσεις αποτελούν την απάντηση σε σχέση με αυτό που ο πελάτης καταναλώνει για να προκύψει βελτίωση και εξοικονόμηση. Η αξία είναι μεγάλη τόσο για τους πελάτες όσο και για τους προμηθευτές. Η βαθιά γνώση των αξιόπιστων λύσεων που προσφέρονται στην αγορά αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ERA και αυτές προτείνουμε στον πελάτη μέσα από μία win-win σχέση.

Οι κατηγορίες κόστους στις οποίες μπορεί η ERA να φέρει εξοικονόμηση είναι οι εξής: courier, logistics, ασφάλειες, ενέργεια, μεταφορές, μισθώσεις κτιρίων και οχημάτων, τηλεπικοινωνίες, αναλώσιμα, διαχείριση κτιρίου, εκτυπώσεις, προσωρινό & outsourced προσωπικό, διαφήμιση κ.λπ.. Ο κατάλογος των κατηγοριών κόστους συνεχώς εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών και το περιθώριο εξοικονόμησης που αποτυπώνεται στις καταστάσεις εξόδων τους.


CASE STUDΙΕS

1. Μεγάλη ελληνική μεταλλευτική εταιρεία χάρη στην παρέμβαση της ERA πετυχαίνει εξοικονόμηση 45% στις Τηλεπικοινωνίες
 
Εξοικονόμηση  45% 
Αρχική δαπάνη 61.100 €
Εξοικονόμηση 27.800 €

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες κόστους όπου μπορεί η ERA να βρει σημαντική εξοικονόμηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μεγάλη ελληνική μεταλλευτική εταιρεία ήθελε να επανεξετάσει τα έξοδα στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και στις υπηρεσίες δεδομένων ώστε να βρει τρόπους να μειωθεί το κόστος. Μέσω λεπτομερούς έρευνας και ανάλυσης επετεύχθη ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 45%.  Οι ανάγκες του πελάτη ήταν πολύ συγκεκριμένες και η εξειδίκευση των αναλυτών της ERA εστίασε στα σημαντικά σημεία που μπορούσαν να φέρουν βελτίωση, κάνοντας πραγματικά τη διαφορά. Τελικά η εταιρεία επέλεξε και στις 3 κατηγορίες των τηλεπικοινωνιών τον ίδιο νέο πάροχο.


2.Εξοικονόμηση 21% σε έξοδα εκτύπωσης

Εταιρεία που δεσπόζει στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων πετυχαίνει εξοικονόμηση 21% στα έξοδα εκτύπωσης. Η εταιρεία εμφανιζόταν ιδιαίτερα προβληματισμένη με τα υλικά εκτύπωσης για εμπορικούς σκοπούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι επεξεργάζεται 4 φορές το χρόνο διαφορετικά layouts, τα οποία αφού επεξεργαστούν αναλόγως από το κάθε τμήμα εκτυπώνονται σε διαφορετικές ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος και παραδίδονται σε αποθήκη στην Αττική σε 4 ημέρες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούσαν τα εξής: ανταγωνιστική τιμή, εκτύπωση και παράδοση σε 4 ήμερες, επικοινωνία και ευελιξία παραγωγής και σύστημα ποιότητας (ISO 19001) εφαρμοζόμενο από την εταιρεία εκτύπωσης. Στη συνέχεια εστάλη προσφορά περιλαμβάνοντας λεπτομερή ανάλυση των όρων τιμολόγησης, της ποσότητας και των προδιαγραφών εκτύπωσης σε όρους ποιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό καθώς επετεύχθη εξοικονόμηση της τάξης του 21% διατηρώντας τον ίδιο προμηθευτή αλλά με καλύτερες τιμές, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαδικασία παραγγελίας από τα επιμέρους τμήματα και το κεντρικό τμήμα.

Εξοικονόμηση 21%
Αρχική δαπάνη 215.000 €
Εξοικονόμηση 45.150 €

CFO Agenda (T. 023)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778