CFO Agenda - Ο στρατηγικός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στη διαχείριση μισθοδοσίας

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Human capital

Ο στρατηγικός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στη διαχείριση μισθοδοσίας

28 Μαρτίου 2012 | 11:58 Γράφει η Ειρήνη  Γκίνη Topics: Retail,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γιώργος Παναγιωτίδης, Playmobil Hellas

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης. Όμως η μονοδιάστατη διαχείρισή της ως μέρος του cost management δεν είναι ποτέ η ενδεδειγμένη λύση.

Ο Γιώργος Παναγιωτίδης, Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Playmobil Hellas μιλά στο CFO agenda για τη διαχείριση του μισθολογικού κόστους στις σημερινές συνθήκες αστάθειας της αγοράς.

CFO agenda: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, που επηρεάζουν το μισθολογικό κόστος, και τι επιπτώσεις έχουν για την επιχείρηση;

Γιώργος Παναγιωτίδης:
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών ζητημάτων για αρκετό διάστημα δεν αποτελούσε αντικείμενο συνεχών και ριζικών αλλαγών. Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει τα 3 τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλα νομοθετήματα, π.χ. οι νόμοι 3845, 3846, 3863, 3871, 3896 του έτους 2010, 3986, 3996, 4024 του έτους 2011 και 4046 του 2012 έχουν είτε προσθέσει είτε τροποποιήσει σχετικές με τις εργασιακές σχέσεις διατάξεις.

Μεγάλο μέρος των διατάξεων σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των «Μνημονίων Συνεννόησης» που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και άλλων φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στο μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Τράπεζα της Ελλάδος).

Κάποιες από τις νέες διατάξεις έχουν επιφέρει και σημαντικές αλλαγές, στις οποίες ενδεικτικά συγκαταλέγονται οι εξής:
• Η μείωση του κατώτατου μισθού με διατήρηση σε αυτό το επίπεδο ως (τουλάχιστον) το 2015.
• Η μείωση της αποζημίωσης του εργαζόμενου μετά από προειδοποίηση.
• Η δρομολόγηση του καθορισμού του ελάχιστου ύψους μισθού με νομοθέτημα, αντί με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων (οργανώσεων εργαζόμενων και εργοδοτών).
• Η θέσπιση και νομιμοποίηση ενώσεων προσώπων για σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών (όταν παρατηρείται συρροή). Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρησιακές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους, από αυτούς που προβλέπονται από τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η μείωση του μισθολογικού κόστους εντάσσεται στα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας, αφού προσδίδει ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, η προγραμματισμένη, κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για κάποιες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, το μισθολογικό κόστος είναι ένα μόνο στοιχείο κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή να διατηρηθεί στη χώρα μας. Η μείωσή του δεν είναι ικανή συνθήκη για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τελικώς αναπτυξιακής προοπτικής. Η αστάθεια του συνολικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (π.χ. καθεστώς αδειοδότησης και φορολόγησης) συχνά καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη διενέργεια αξιόπιστης μελέτης αξιολόγησης μιας επένδυσης.

Τέλος, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων δημιουργούν σύγχυση σε εργαζόμενους και εργοδότες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση των διαφόρων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις δημοσιευμάτων, καθώς εκκρεμεί ακόμη η έκδοση εγκυκλίων για τη διευκρίνιση της εφαρμογής κάποιων νέων διατάξεων, ενώ ταυτόχρονα κατατίθενται και νέες τροπολογίες. Η στόχευση του νομοθέτη θα πρέπει να είναι η άμεση παροχή διευκρινίσεων και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις σχέσεις εργασίας με κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων.

Ο Γιώργος Παναγιωτίδης, Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Playmobil Hellas μιλά στο CFO agenda για τη διαχείριση του μισθολογικού κόστους στις σημερινές συνθήκες αστάθειας της αγοράς.

CFO agenda: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, που επηρεάζουν το μισθολογικό κόστος, και τι επιπτώσεις έχουν για την επιχείρηση;

Γιώργος Παναγιωτίδης:
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών ζητημάτων για αρκετό διάστημα δεν αποτελούσε αντικείμενο συνεχών και ριζικών αλλαγών. Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει τα 3 τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλα νομοθετήματα, π.χ. οι νόμοι 3845, 3846, 3863, 3871, 3896 του έτους 2010, 3986, 3996, 4024 του έτους 2011 και 4046 του 2012 έχουν είτε προσθέσει είτε τροποποιήσει σχετικές με τις εργασιακές σχέσεις διατάξεις.

Μεγάλο μέρος των διατάξεων σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των «Μνημονίων Συνεννόησης» που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και άλλων φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στο μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Τράπεζα της Ελλάδος).

Κάποιες από τις νέες διατάξεις έχουν επιφέρει και σημαντικές αλλαγές, στις οποίες ενδεικτικά συγκαταλέγονται οι εξής:
• Η μείωση του κατώτατου μισθού με διατήρηση σε αυτό το επίπεδο ως (τουλάχιστον) το 2015.
• Η μείωση της αποζημίωσης του εργαζόμενου μετά από προειδοποίηση.
• Η δρομολόγηση του καθορισμού του ελάχιστου ύψους μισθού με νομοθέτημα, αντί με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων (οργανώσεων εργαζόμενων και εργοδοτών).
• Η θέσπιση και νομιμοποίηση ενώσεων προσώπων για σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών (όταν παρατηρείται συρροή). Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρησιακές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους, από αυτούς που προβλέπονται από τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η μείωση του μισθολογικού κόστους εντάσσεται στα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας, αφού προσδίδει ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, η προγραμματισμένη, κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για κάποιες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, το μισθολογικό κόστος είναι ένα μόνο στοιχείο κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή να διατηρηθεί στη χώρα μας. Η μείωσή του δεν είναι ικανή συνθήκη για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τελικώς αναπτυξιακής προοπτικής. Η αστάθεια του συνολικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (π.χ. καθεστώς αδειοδότησης και φορολόγησης) συχνά καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη διενέργεια αξιόπιστης μελέτης αξιολόγησης μιας επένδυσης.

Τέλος, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων δημιουργούν σύγχυση σε εργαζόμενους και εργοδότες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση των διαφόρων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις δημοσιευμάτων, καθώς εκκρεμεί ακόμη η έκδοση εγκυκλίων για τη διευκρίνιση της εφαρμογής κάποιων νέων διατάξεων, ενώ ταυτόχρονα κατατίθενται και νέες τροπολογίες. Η στόχευση του νομοθέτη θα πρέπει να είναι η άμεση παροχή διευκρινίσεων και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις σχέσεις εργασίας με κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων.


CFO agenda: Ποιες είναι οι απαραίτητες συνέργειες που πρέπει να δημιουργούνται μεταξύ της οικονομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και διεύθυνσης πληροφορικής ώστε να γίνεται αποτελεσματικά η διαχείριση της μισθοδοσίας;

Γιώργος Παναγιωτίδης:
Η επιτυχής λειτουργία της επιχείρησης προϋποθέτει πάντα την κατάλληλη συνεργασία τμημάτων. Ακόμη και φαινομενικά ανεξάρτητες λειτουργίες, όπως π.χ. αυτή της εξαγωγής των μηνιαίων αποτελεσμάτων από τα Τμήματα Ανάλυσης των επιχειρήσεων, προϋποθέτουν τη συνδρομή άλλων τμημάτων, π.χ. της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ της Αποθήκης για πληροφορίες σχετικές με παραλαβή εμπορευμάτων ή πρώτων υλών.

Η διαχείριση της μισθοδοσίας κατά κανόνα αποτελεί μία από τις λειτουργίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ομαλή και επιτυχής εκτέλεση αυτής της λειτουργίας προϋποθέτει τη συνδρομή τόσο της Οικονομικής Διεύθυνσης όσο και της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Ειδικότερα όμως η Οικονομική Διεύθυνση μπορεί να βοηθήσει στις κάτωθι εργασίες:
Οικονομική Διεύθυνση
• Ταμειακός προγραμματισμός, καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της καταβολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
• Ταμειακός προγραμματισμός και καταβολή των παρακρατούμενων φόρων και εισφορών (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης).
• Ταμειακός προγραμματισμός και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένων προς τα εκάστοτε ασφαλιστικά ταμεία.
• Ενημέρωση αλλαγών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για όλο το φάσμα της μισθοδοσίας. Εδώ περιλαμβάνεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά και αλλαγές σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση λοιπών παροχών, π.χ. εταιρικού αυτοκινήτου, διατακτικών τροφίμων.

Πέραν της διαχείρισης της μισθοδοσίας, η συνεργασία των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, Μηχανογράφησης και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, καθώς και για την ορθή εφαρμογή οργανωτικών ζητημάτων και ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance).

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η ακριβής απεικόνιση του οργανωτικού εγχειριδίου της επιχείρησης στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζονται ο προβλεπόμενος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων (segregation of duties) και τα επίπεδα πρόσβασης (authorization levels) στις ηλεκτρονικά υποστηριζόμενες διαδικασίες.

CFO agenda: Με ποιον τρόπο μπορεί ο Οικονομικός Διευθυντής να αξιοποιήσει τα πληροφοριακά δεδομένα σχετικά με το μισθολογικό κόστος, ώστε να προτείνει αλλαγές στην οργανωτική δομή της επιχείρησης, με σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού;

Γιώργος Παναγιωτίδης:
Το μισθολογικό κόστος είναι κατά κανόνα ένα πολύ σημαντικό κονδύλι του συνόλου των δαπανών μιας εταιρίας. Στις δύσκολες εποχές - όπως αυτή που περνάμε τα τελευταία 3 χρόνια - στα πλαίσια της μείωσης δαπανών, αναπόφευκτα το κονδύλι αυτό τυγχάνει της προσοχής των διοικήσεων των επιχειρήσεων.

Τα μέτρα μείωσης δαπανών θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και αντικείμενο κατάλληλης μελέτης πριν την εφαρμογή τους, με στόχο τη μείωση μόνο των μη παραγωγικών δαπανών, αλλά τη διατήρηση και βελτιστοποίηση των παραγωγικών. Μειώσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας μπορούν γενικά να επιτευχθούν μέσω αλλαγής των συστημάτων αποδοχών και παροχών των εργαζομένων και αλλαγής στις οργανωτικές δομές της επιχείρησης.

Ο γνώμονας για την οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα αμοιβής των εργαζομένων θα πρέπει να είναι η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Για το λόγο αυτό, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας, ώστε το κυριότερο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, να παραμείνει κινητοποιημένο και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πέραν των μειώσεων συμφωνημένων αποδοχών που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις, αλλαγές στα συστήματα αποδοχών και παροχών μπορούν να προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στη σύνθεση του κόστους. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εισαγωγή ή τη διεύρυνση συστημάτων μπόνους, συνδεμένα με ατομικές ή ομαδικές στοχοποιήσεις.

Επίσης, οι παροχές βελτιωμένων ομαδικών προγραμμάτων νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών ασφαλιστικών καλύψεων μπορούν να αποτελέσουν μια ουσιαστική παροχή, η οποία θα μπορούσε να συμφωνηθεί στα πλαίσια μιας βελτίωσης του πακέτου αμοιβών.

Ουσιαστική εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί και με αλλαγές στις οργανωτικές δομές της επιχείρησης. Εδώ θα μπορούσαν να αναφερθούν οι βελτιώσεις σε διαδικασίες των λειτουργιών των τμημάτων που οδηγούν σε εξοικονόμηση θέσεων εργασίας. Οι βελτιώσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν και τροποποιήσεις των μηχανογραφικών συστημάτων.

Επίσης, ταιριάζοντας καλύτερα τις ανάγκες της λειτουργίας με τους πόρους που δεσμεύονται θα μπορούσε να διευρυνθεί η στελέχωση με εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Στα πλαίσια της εξεύρεσης του κατάλληλου ωραρίου θα πρέπει να εξετάζονται και οι δυνατότητες για εκ περιτροπής απασχόληση και για διακεκομμένο ωράριο.

Περαιτέρω οργανωτικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν με τη χρήση outsourcing. Η επιλογή αυτή προσφέρεται για λειτουργίες που δεν παράγουν σημαντική επιπρόσθετη αξία για την επιχείρηση. Συνήθη παραδείγματα είναι η λήψη υπηρεσιών εκκαθάρισης μισθοδοσίας, η λήψη υπηρεσιών για μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, και η λήψη υπηρεσιών για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.

CFO Agenda (T. 019)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778