CFO Agenda - Κάντε τα επό΅ενα βή΅ατα ΅ε ελεγχό΅ενο επιχειρη΅ατικό ρίσκο

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk & Compliance

Κάντε τα επό΅ενα βή΅ατα ΅ε ελεγχό΅ενο επιχειρη΅ατικό ρίσκο

27 Μαρτίου 2013 | 09:09 Γράφει ο Γιάννης  Τζίτζικας Topics: Cover Story,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γιάννης Τζίτζικας

Ποια ασφάλιση μπορεί να παρέχει προστασία του ισολογισμού, της φήμης της επιχείρησης μου και των αποφάσεων που καλούμαι να πάρω;

Διανύουμε μία περίοδο στην οποία βλέπουμε το επιχειρηματικό ρίσκο να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η μορφή των κινδύνων αλλάζει, γίνεται πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη, η φωνή των καταναλωτών γίνεται πιο ηχηρή, ενώ το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό. Σε αυτό το περιβάλλον η προστασία της εταιρικής φήμης, του ισολογισμού αλλά και της προσωπικής έκθεσης των ίδιων των στελεχών μιας επιχείρησης απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση.

Σήμερα πολύ περισσότερο, οι απαιτήσεις από Τρίτους (πελάτες, οργανώσεις καταναλωτών, προμηθευτές, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή και μετόχους), από εποπτικές και ελεγκτικές αρχές, ακόμα και από εργαζόμενους, μπορούν εύκολα να πάρουν μεγάλες διαστάσεις με άμεση επίπτωση στην φήμη της επιχείρησης, (media, internet, blogs, social media), να οδηγήσουν σε μακροχρόνες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες και σε αρκετές περιπτώσεις να καταλήξουν σε υψηλά έξοδα και σε υψηλές αποζημιώσεις, με άμεση επίπτωση στα οικονομικά στοιχεία ενός οργανισμού.

Κοινός παρανομαστής σε όλα τα παραπάνω είναι οι ευθύνες που έχει μια επιχείρηση και τα στελέχη της, αλλά και η μέριμνα για την προστασία  έναντι αυτών. Η AIG έχει επενδύσει στην καινοτομία και με την πολυεθνική τεχνογνωσία που διαθέτει, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων ευθυνών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ασφάλεια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης
Το πρώτο παράδειγμα είναι η Ασφάλεια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης – διεθνώς γνωστή ως Directors & Officers Liability (D&O) που πρώτη η AIG προσέφερε στην ελληνική αγορά. Τo D&O προστατεύει το Διοικητικό Συμβούλιο τους διευθυντές και τα στελέχη, τους ανθρώπους δηλαδή στους οποίους βασίζεται η εταιρεία και οι οποίοι τη δεσμεύουν με τις αποφάσεις του. Ουσιαστικά εδώ αντικείμενο είναι η προσωπική ευθύνη που προέρχεται από την αμελή συμπεριφορά των καλυπτόμενων προσώπων υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους μετόχους, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους προμηθευτές, τους εργαζομένους αλλά κάθε τρίτο που κρίνει ότι θίγονται τα συμφέροντά του, να εγείρει αιτήσεις εναντίον τους. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η πτώση της τιμής της μετοχής, η κακοδιαχείριση, η μεροληπτική διάκριση έναντι υπαλλήλων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή ακόμη και η πτώχευση της εταιρίας. Το D&O ουσιαστικά αποτελεί μια προσωπική προστασία των στελεχών για  τις αποφάσεις που παίρνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Είναι η κάλυψη η οποία θα επιτρέψει στα στελέχη να δουλέψουν χωρίς να έχουν το συνεχή φόβο των συνεπειών στην προσωπική τους φήμη και περιουσία που μπορεί να υποστούν, κάθε φορά που παίρνουν μία διοικητική απόφαση η οποία μπορεί να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν ήταν η βέλτιστη δυνατή.

CyberEdge
Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το CyberEdge, ένα προϊόν που η AIG δημιούργησε λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα δραστηριοποίησης και συνδυάζει την ασφαλιστική κάλυψη με την παροχή επαγγελματικών συμβουλών.

Ξεκινώντας με το ασφαλιστικό σκέλος, το CyberEdge καλύπτει τις απαιτήσεις τρίτων κατά του ασφαλισμένου που ενδέχεται να προέρχονται από διαρροή ή αλλοίωση δεδομένων λόγω κακόβουλων επιθέσεων, αδυναμία πρόσβασης στα συστήματα του ασφαλισμένου, αποκάλυψη δεδομένων λόγω παραβίασης, ή απώλεια δεδομένων από σταθερές ή φορητές συσκευές (smartphones, laptops, USB drives κλπ).Καλύπτονται επίσης οι χρηματικές απώλειες από διακοπή λειτουργίας των συστημάτων μίας επιχείρησης, καθώς και οι απώλειες από εκβιασμό μετά από διαρροή δεδομένων.

Το CyberEdge ολοκληρώνεται με μία σειρά υπηρεσιών από εξειδικευμένους νομικούς, συμβούλων δημοσίων σχέσεων και ειδικών ασφαλείας. Έτσι, προβλέπεται η διαχείριση και αποκατάσταση της εταιρικής φήμης, με στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας προς εσωτερικά και εξωτερικά κοινά, ενώ παράλληλα οι ειδικοί εμπειρογνώμονες θα διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες παραβίασης, καθώς επίσης και το κόστος της ζημιάς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε υπόψη στην περίπτωση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων είναι πως δεν απευθύνεται μόνο σε μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις: αντιθέτως, κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδομένα ή πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιες περιπτώσεις. Οι καλύψεις μάλιστα δεν προϋποθέτουν επίθεση κάποιου hacker: αντιθέτως, μπορεί να είναι  συνέπεια εσωτερικής παραβίασης ή διαρροής δεδομένων, από τους ίδιους τους εργαζομένους, η οποία γίνεται είτε κακόβουλα, είτε από αμέλεια.

Ευθύνη Εναντι πελατών
Η ασφάλιση στον τομέα των ευθυνών δεν σταματά εδώ. Πέρα από τα ανωτέρω παραδείγματα, ένας οργανισμός μπορεί να βρεθεί υπεύθυνος έναντι πελατών ή άλλων προσώπων, λόγω επαγγελματικών λαθών ή παραλείψεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει σε μια δικαστική περιπέτεια που θα στοιχίσει αρκετά σε χρήματα, χρόνο, αλλά και φήμη της επιχείρησης ή του επαγγελματία.Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών αλλά και επικοινωνίας, ενώ αντίστοιχα μπορούν να επηρεαστούν και ελεύθεροι επαγγελματίες όπως δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κλπ.

Οι συνήθεις αξιώσεις που εγείρονται σχετίζονται με λανθασμένες ή ελλιπείς επαγγελματικές συμβουλές, αδυναμία ανταπόκρισης ή ανεπαρκή ανταπόκριση στις απαιτήσεις της εργασίας, κακή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, παράβαση καθήκοντος, μη τήρηση προθεσμιών, δυσφήμιση, απώλεια εγγράφων κλπ. Ο ευκολότερος τρόπος προστασίας τους έναντι τέτοιων αξιώσεων είναι η ασφαλιστική κάλυψη τους.Εδώ η ίδια η νομοθεσία που γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, κάνει την ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (PI) όλο και περισσότερο απαραίτητη.

Σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα ενώ οι επαγγελματίες είναι συχνά υποχρεωμένοι, στα πλαίσια συμβάσεων που υπογράφουν με πελάτες ή υποψήφιους πελάτες τους, να διαθέτουν τέτοια ασφαλιστική κάλυψη.

Ασφάλιση = Εργαλείο διοίκησης
Η AIG βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες είτε για να αναλάβει τις δαπάνες υπεράσπισης τους, είτε για να τους βοηθήσει στον εξώδικο διακανονισμό αξιώσεων, είτε για να καταβάλλει την αποζημίωση για λογαριασμό τους. Οι ασφαλιστικοί όροι είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επαγγελματικής κατηγορίας και παρέχονται στην πλειοψηφία τους στην ελληνική γλώσσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο η επιχειρηματική δραστηριότητα εξελίσσεται, τόσο εξελίσσονται αντίστοιχα και οι ανάγκες διαφύλαξης, από την μικρότερη προσωπική μέχρι τη μεγαλύτερη  πολυεθνική.

Η ασφάλιση για τις επιχειρήσεις είναι πλέον ένα από τα εργαλεία διοίκησης και μεταφοράς συνεπειών από τον ισολογισμό της επιχείρησης στην ασφαλιστική εταιρεία. Τους επιτρέπει  να προστατέψουν τα οικονομικά τους στοιχεία, την εταιρική τους φήμη, και τα στελέχη που καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις. Παρέχει λοιπόν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον και να κάνουν τα επόμενα βήματα με ελεγχόμενο επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό το επίπεδο προστασίας επιδιώκουμε να προσφέρουμε σε κάθε ασφαλισμένο στην AIG.

AIG
T: 210 8127600
W: www.aig.com.gr

CFO Agenda (T. 024)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778